ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
GDINFASHION

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

GD IN FASHION

Η εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.Προσωπικά δεδομένα αποτελούν κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στον εντοπισμό σας ή στη μοναδική σας αναγνώριση ως φυσικό πρόσωπο. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ενδεικτικώς αναφερόμενα αποτελούν το ονοματεπώνυμο, οι φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων καθώς και κάθε πληροφορία που επιτρέπει την μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, του ν. 3471/2006 καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχουμε προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ασφαλή επεξεργασία, φύλαξη και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζοντας κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα σε επίπεδο νομικής και τεχνολογικής συμμόρφωσης, καθώς και σε επίπεδο φυσικής ασφάλειας αυτών.Η παρούσα πολιτική απορρήτου απευθύνεται στους πελάτες του φυσικού μας καταστήματος και τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας

  1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Για κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο κάθε πιθανής αλληλεπίδρασής σας με το φυσικό και ηλεκτρονικό μας κατάστημα, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.» με έδρα επί της οδού ΒΑΣΙΛΕΟΥΣ ΠΑΥΛΟΥ 4 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ). Για κάθε ζήτημα που αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τους εξής τρόπους:o Με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gdinfashion.gr Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 23510 63313, Δευτέρα έως Παρασκευή από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

  1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε; Από πού τα συλλέγουμε;

o Συλλέγουμε αυτόματα εκείνες τις πληροφορίες που απορρέουν από την χρήση και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (πχ. ip address) καθώς και αυτές που συνδέονται με την χρήση των cookies.o Συλλέγουμε εκείνες τις πληροφορίες που καταχωρείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας, είτε ως επισκέπτης (Fast buy) είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης, είτε με μήνυμα στα social media του καταστήματός μας καθώς και τις πληροφορίες που καταχωρείτε για την δημιουργία και διαχείριση Λογαριασμού Χρήστη, όπως και ενδεικτικώς αναφερόμενες είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ενώ σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, ενδεικτικά ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Συλλέγουμε τις πληροφορίες που καταχωρείτε για την εγγραφή σας στο Newsletter. Συλλέγουμε τις πληροφορίες που καταχωρείτε για την εγγραφή σας. Συλλέγουμε τις πληροφορίες που καταχωρείτε για την λήψη δωροεπιταγής. Συλλέγουμε κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τυχόν και κάθε είδους αίτημα που μας υποβάλετε καθώς και κάθε πληροφορία που εσείς μας ανακοινώνετε σε οποιαδήποτε διάδραση και επικοινωνία μαζί μας.

  1. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή των όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας: Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω cookies, πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή (για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας κλπ.). Με την εγγραφή σας και δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη (και τη διαχείριση αυτού) προς διευκόλυνση των αγορών σας, τη διατήρηση ιστορικού αυτών (συλλογή δεδομένων προτιμήσεων) και την απόλαυση κάθε τυχόν προνομίου που μπορεί να σας παρέχουμε ήδη ή στο μέλλον. Με την υποβολή παραγγελίας είτε μέσω του Λογαριασμού Χρήστη είτε ως επισκέπτης είτε με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του καταστήματός μας. Με την εγγραφή σας στο newsletter. Με την εγγραφή σας Με την αγορά δωροεπιταγής. Με την συμμετοχή σας σε προωθητικές μας ενέργειες, όπως είναι η οργάνωση διαγωνισμών. Με την εκ μέρους σας επικοινωνία στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση για οποιοδήποτε θέμα σχετιζόμενο με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, την εκτέλεση της σύμβασης που καταρτίζουμε και την εξυπηρέτησή σας (ενδεικτικά: σχόλια, προτιμήσεις, παράπονα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, επιστροφές προϊόντων, διαχείριση αιτημάτων πληροφοριών διαθεσιμότητας για προϊόντα). Με την εκ μέρους μας λήψη δικογράφων, ενταλμάτων, αιτημάτων και κάθε είδους εγγράφου από δημόσιους φορείς (ενδεικτικώς από εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές και εποπτικές αρχές, για την διερεύνηση αδικημάτων και την προστασία της περιουσίας και δικαιωμάτων σας όσο και αυτών της εταιρείας μας). Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στην Εταιρεία μας συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.Να θυμάστε ότι προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις υπηρεσίες μας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε υποχρεωτικά κάποια από τα παρεχόμενα πεδία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.). Αν ωστόσο αποφασίσετε να μην μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να μην μπορέστε να απολαύσετε αυτές (ενδεικτικώς δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη, λήψη δωροκάρτας).

  1. Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων; Ποιος ο σκοπός της επεξεργασίας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας κοινοποιείτε/γνωστοποιείτε για τους κάτωθι σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, με την εκ μέρους σας χορήγηση ρητής συγκατάθεσης την οποία και φυσικά μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα οποτεδήποτε ή για την εκτέλεση της προσυμβατικής ή συμβατικής μας σχέσης ή για εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντός μας ή προς εκπλήρωση υποχρέωσής μας που πηγάζει από τον νόμο.Ειδικότερα και ενδεικτικώς αναφερόμενα, η εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται:o Στη συγκατάθεσή σας για την δημιουργία και διαχείριση Λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, την επικοινωνία σας με εμάς με σκοπό την εξυπηρέτησή σας και την λήψη άμεσης εμπορικής επικοινωνίας. Σκοπός μας είναι η διαχείριση της εγγραφή σας ως χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και η εξυπηρέτησή σας στα αντίστοιχα αιτήματα/ερωτήματα/παράπονα κλπ. που μας υποβάλλετε με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας μέσω της χρήσης ενός κοινωνικού δικτύου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσης που μας παρέχετε κατά την στιγμή της έγκρισης της μεταφοράς των δεδομένων σας από το κοινωνικό δίκτυο. Στη συγκατάθεσή σας η εταιρεία μας να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση της εγγραφής σας στο newsletter και την αποστολή, μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, εξατομικευμένες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα καθώς και για τη συμμετοχή σας σε προωθητικές μας ενέργειες (ενδεικτικώς δωροεπιταγή, διαγωνισμοί). Στο έννομο συμφέρον μας για την προστασία του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας, όπου και όταν αυτή απαιτείται, για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και των τεχνικών συστημάτων που εφαρμόζουμε για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αποσκοπούμε στην ασφαλή και άρτια λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθώς και στη βελτιστοποίηση των εφαρμοζόμενων τεχνικών συστημάτων και ευλόγως στην ανάπτυξη της εμπορικής μας δραστηριότητας με τη δημιουργία εμπορικών συνεργασιών. Στην εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών σε εσάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται με την υποβολή της παραγγελίας σας και καταχώρησης αυτής, κατά τη διαχείριση αυτής από εμάς, την παρακολούθηση και εξέλιξή της με την ταυτόχρονη ενημέρωσή σας, την τιμολόγηση και παράδοση των προϊόντων, τη διαχείριση επιστροφής αυτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους «Όρους Χρήσης» και την επικοινωνία σας με εμάς. Στο έννομο συμφέρον μας να απαντήσουμε στα αιτήματά σας και ερωτήσεις σας σχετικά με την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.o Στην συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως είναι η συμμόρφωση με φορολογικές διατάξεις ή προς εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή προς εκπλήρωση τυχόν καθήκοντός μας για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Να λάβετε υπόψη ότι στην περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ελεύθερα και οποτεδήποτε αυτή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή μέχρι και την ανάκλησή της. Στην δε περίπτωση που η επεξεργασία στηρίζεται στο έννομο συμφέρον της εταιρείας μας, μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτή και ανά περίπτωση επεξεργασίας. Ωστόσο, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παύση της επεξεργασίας για λόγους που στηρίζονται στον νόμο (παραδείγματος χάριν φορολογικές υποχρεώσεις).5. Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων;Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας μας, από τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας και τον χρόνο εκπλήρωσης αυτού (δείτε αναλυτικά τους σκοπούς επεξεργασίας στον όρο 4 της παρούσης), ενώ εν τη συνεχεία τα διαγράφουμε. Κριτήρια ενδεικτικά για τον χρόνο αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν η δημιουργία ή μη λογαριασμού χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η εγγραφή σας ή μη στο Newsletter, αν προβείτε σε μία ή περισσότερες αγορές ως επισκέπτης, αν υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα (ενδεικτικώς επιστροφή και αντικατάσταση προϊόντος) στην εταιρεία μας. Τηρούμε τα δεδομένα αυτά μέχρι να αξιώσετε τη διαγραφή αυτών (πχ. διαγραφή Λογαριασμού) ή μέχρι να εκπληρωθούν οι σκοποί επεξεργασίας ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις που αυτή ζητείται, ή ικανοποιήσουμε το εκάστοτε νόμιμο αίτημά σας. Κατ’ εξαίρεση των ως άνω, δεν διαγράφουμε τα δεδομένα σας εφόσον υποχρεούμεθα να διατηρούμε αυτά προς εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσής μας που πηγάζει από τον νόμο (ενδεικτικώς φορολογική υποχρέωση) ή προς εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Και σε αυτή την περίπτωση και μέχρι τον χρόνο παραγραφής κάθε αξίωσης, θα αποθηκεύουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

  1. Ποιοι είναι οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και τη συμμόρφωσή μας στο νόμο. Τέτοιοι τρίτοι μπορεί να είναι:o επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (διωκτικές αρχές, εισαγγελικές αρχές κλπ.). o Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.o Πάροχοι και συνεργάτες υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων.o Πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών.o Πάροχοι υπηρεσιών και συνεργάτες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση (ενδεικτικώς ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστικά πρακτορεία κλπ.)Σε όλες τις περιπτώσεις οι συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση μόνο στα απολύτως απαραίτητα, για την παροχή των υπηρεσιών τους, προσωπικά σας δεδομένα, για τη διαβίβαση των οποίων εξασφαλίζουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Φροντίζουμε να επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες ενώ παράλληλα προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σχετικά με την από μέρους τους επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε κατά το μέγιστο δυνατόν τη σύννομη χρήση τους. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και να φέρουμε ευθύνη για την εκ μέρους τους σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για αυτό παρακαλούμε να διαβάζετε τους αντίστοιχους όρους από αυτούς για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.Λάβετε περαιτέρω υπόψη ότι κατά τη διαδικασία της πληρωμής δεν προβαίνουμε σε επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών (π.χ. τον αριθμό της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας), αλλά παρέχετε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά στον αντίστοιχο πάροχο πληρωμών. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν μέσω της ιστοσελίδας μας οδηγείστε σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τις πληροφορίες που παρέχετε και δεν συμμετέχουμε στην επεξεργασία αυτών.Επίσης, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλη χώρα, εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου. Αν διαβιβάσουμε τα δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα ληφθούν όλες οι ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία σχετικά με τις διαβιβάσεις και θα αναρτώνται οι αντίστοιχες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.

  1. Ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων ως προς τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει;

Ως Υποκείμενα δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα δεδομένα που μας παρέχετε: Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι πράγματι επεξεργαζόμαστε αυτά, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών, το χρονικό διάστημα που τα επεξεργαζόμαστε ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα.o Το δικαίωμα να διορθώσετε τα ανακριβή δεδομένα καθώς και να συμπληρώσετε τα ελλιπή δεδομένα. Να θυμάστε ωστόσο ότι με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρεία μας με οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι αληθή και ακριβή, και συμφωνείτε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή τους. Στην περίπτωση που προκληθεί ζημία στην ιστοσελίδα ή στον υπεύθυνο για αυτή ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας συμπλήρωσης εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα σχετικά πεδία συμπλήρωσης των προσωπικών σας δεδομένων, φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Το δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα σας υπό την ειδικότερη επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της εταιρείας μας για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό την προϋπόθεση ότι η εκ μέρους μας επεξεργασία είναι παράνομη ή αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών ή εκλείψει ο σκοπός επεξεργασίας ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση περαιτέρω ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους. Το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση, και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκ μέρους μας εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί ή επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που εμείς επιδιώκουμε ή κάποιος τρίτος. Το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εκτός αν η αντίστοιχη απόφαση είναι αναγκαία για τη κατάρτιση ή εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης ή επιτρέπεται από το ελληνικό Δίκαιο ή Δίκαιο της Ε.Ε. ή στηρίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στα στοιχεία επικοινωνίας μας, όπως αυτά αναφέρονται στον όρο (1) της παρούσης, και χωρίς κόστος. Παρόλα αυτά, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο, αν το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες ασκείται καταχρηστικά ή είναι αβάσιμο έχουμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος κατά περίπτωση. Θα σας παρέχουμε σχετική ενημέρωση για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.Επίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να μην ικανοποιήσουμε κάποιο δικαίωμά σας, εφόσον η άρνησή μας αυτή είναι σύννομη και στηρίζεται ειδικότερα στη κείμενη νομοθεσία και δη στις διατάξεις του ν. 4624/2019 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.Παράλληλα έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της αρχής www.dpa.gr). Σας συνιστούμε παρόλα αυτά να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας για να εξεύρουμε λύση στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας και στην περίπτωση που δεν καταφέρουμε να σας εξυπηρετήσουμε να απευθυνθείτε στην ως άνω αρχή.

  1. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας;

Έχουμε λάβει τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά καθώς και τεχνικά μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Παρόλα αυτά η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως είναι η κρυπτογράφηση δεδομένων (SSL).

  1. Σε ποιες ενέργειες μπορούμε να προβούμε όταν μας παρέχετε δεδομένα τρίτων ή μας έχει παράσχει τα δεδομένα σας κάποιος τρίτος;

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες που απαιτούν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα τρίτου μέρους που μας παρέχετε ως χρήστης της ιστοσελίδας μας, όπως αποτελεί η αποστολή δωροεπιταγής σε τρίτο πρόσωπο ή όταν εξουσιοδοτείτε τρίτο πρόσωπο να παραλάβει δωροεπιταγή από το κατάστημά μας ή από τα καταστήματα των συνεργατών μας. Στις περιπτώσεις αυτές εγγυάστε και αναλαμβάνετε την ευθύνη ότι τους έχετε ήδη ενημερώσει για την παρούσα πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης. Τα δεδομένα αυτά θα τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τους σκοπούς της εκάστοτε εκ μέρους μας παρεχόμενης υπηρεσίας.

  1. Ποια η ισχύς της παρούσης πολιτικής απορρήτου;

Η παρούσα πολιτική δημοσιεύθηκε από την εταιρεία μας στις 29.08.2022 και υπόκειται σε περιοδική ανανέωση με σκοπό τη συμμόρφωσή μας στην εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.Σας προτείνουμε να ανατρέχετε κατά καιρούς στην παρούσα πολιτική απορρήτου ούτως ώστε να ελέγχετε τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση έχουμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή, ενδεικτικά μέσω banner και μηνύματος στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να σεβαστείτε το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο